Minister in hof weens rassediskriminasie – Solidariteit

0
324
radebe
Min Jeff Radebe.

Die vakbond Solidariteit se rassediskriminasie saak teen Minister Jeff Radebe word op Maandag, 21 Augustus 2017 in die hooggeregshof, wat as die gelykheidshof sit, in Pretoria aangehoor.

Dit volg nadat Radebe in 2014 die Landdroskommissie se aanbeveling om landdros Martin Kroukamp tot ʼn posisie as senior landdros by Alberton se landdroshof te bevorder blatant geïgnoreer het, glo omdat Kroukamp se aanstelling nie transformasie bevorder het nie.

Volgens Anton van der Bijl, hoof van Solidariteit se Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, stel artikel 10 van die landdroshof, tesame met artikel 9(1) van die Wet op Landdroshowe 32 van 1944, dat die minister enige gekwalifiseerde en geskikte persoon kan aanstel. Van der Bijl beklemtoon egter dat wanneer die besluite geneem word die Minister die aanstelling behoort te maak na aanleiding van die Landdroskommissie se aanbeveling. “Ten spyte van die feit dat die Landdroskommissie Kroukamp as die enigste geskikte kandidaat aanbeveel het, is hy steeds deur Radebe oor die hoof gesien vir die posisie omrede Radebe aangevoer het dat Kroukamp se aanstelling nie transformasie sou bevorder nie,” aldus Van der Bijl.

Van der Bijl voer aan dat hierdie saak ʼn tipiese voorbeeld is van die staat se ondeurdagte najaging van transformasie teikens ten koste van meriete. “Die publiek is ontneem van die dienste van ʼn bekwame en bevoegde landdros weens sy velkleur. Dit is hartseer dat ʼn persoon se waarde gereduseer word tot arbitrêre gronde soos byvoorbeeld ras,” het Van der Bijl gesê.

“Ons is toegewyd aan die stryd tot ʼn gelyke Suid-Afrika waar persone in die posisie geplaas word om op gelyke voet te kompeteer,” het Van der Bijl saamgevat.